Thời gian diễn ra trong 1 ngày  thời gian từ 7h30 ngày 18/12/2018 đến 16h 30' cùng ngày .Địa điểm tại trường mầm non Mê Linh