Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2022 : 8.989
Trường MN Đô Lương test covid-19

Trường MN Đô Lương test covid-19

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Đông Hưng trường MN Đô lương thực hiện test nhanh covid-19 cho 100% CB-GV-NVKết quả  là 100% CB-GV-NV cho kết quả ÂM TÍNH